Je zoekt naar meer betekenis in je werk, je denkt aan een carrièreswitch en wenst meer werkgeluk. Je komt niet voluit tot je recht in je rol. Je ontdekt dat belemmeringen zich herhalen.

Stel je voor dat je je innerlijke stem kunt laten horen en dat je in plaats van overleeft…lééft. Dat je kunt staan voor wat je vindt in kleine én grote groepen. Je vrij voelen in wie je bent door te doen wat bij je past en te weten waar je aan bijdraagt kan waarheid worden.

Tijdens onze driedaagse training kom je tot onomkeerbare inzichten in patronen en gedrag, zowel bewust als onbewust. In verschillende groepen en onder begeleiding van senior trainers ga je aan de slag in een spannend, maar ook veilig programma door te ervaren, te reflecteren en te experimenteren. Je geeft taal aan je behoeften en het gebied waarin je jezelf voor de gek hield, wordt kleiner.


Nog nooit heb ik in een driedaagse training zo veel betekenisvolle leerervaringen opgedaan.”

Jan Boerstra, beleidsmedewerker provincie Flevoland.


Driedaagse voor professionals

Wisselende groepssamenstellingen
De dagen zijn ingedeeld in een prettig ritme: bijeenkomsten in de grote groep met ongeveer 20 deelnemers en bijeenkomsten in kleine werk -, studie – en reviewgroepen. In contact met anderen en door de feedback en reacties die je ontvangt, krijg je inzicht in de rol die je inneemt. Je ontdekt welk effect je hebt op de ander en hoe je op de ander reageert. Je wordt geconfronteerd met je patronen en je komt voor de vraag wat nu helpend voor je is.

In kleine groepen ga je onder begeleiding dieper in op wie je bent, wat je doet en wat je betekent. Welke ervaringen hebben je gebracht waar je nu bent en wat neem je mee in je rugzak? We  begeleiden je in het onderzoek naar het verlangen dat daarin verscholen zit. Welke keuzes wil je vervolgens maken voor meer werkgeluk en werkplezier? Wat staat je te doen en wat heb je daarbij nodig?

Ervaren en experimenteren
Met ervaringsgerichte werkvormen en bewuste stilte ga je voorbij wat je al weet. Je gaat ervaren wat er in je gebeurt, je associeert daarop door en exploreert minder bewuste kanten van jezelf.


Identiteit

Twee tegengestelde krachten bepalen ons gedrag: de wens om deel uit te maken van een groter geheel en de wens om autonoom te zijn. We zoeken allemaal naar momenten dat je kunt zeggen: dit ben ik.

Werk

Werk is een van de belangrijkste elementen in het leven (naast partner, familie en kinderen) waarin je tot ontplooiing komt, waarin je zichtbaar wordt. We stellen er dan ook hoge eisen aan.

Relevantie

In het spanningsveld tussen identiteit en werk komen vragen naar boven die te maken hebben met relevantie: wat is de betekenis van wat ik doe voor mezelf en mijn plek in de wereld?


 

Haal er uit wat er in zit!

Er kan veel gebeuren in drie dagen. Wij bieden de context en jij boekt resultaat.

  • je herkent je patronen en handelt hier bewust naar
  • je maakt autonome keuzes
  • je laat zien waarvoor je staat
  • je kiest wat belangrijk is.