Je zoekt naar meer betekenis en plezier in je werk. Je komt niet voluit tot je recht in je rol. Je ontdekt dat belemmeringen zich herhalen. Je bezint je op de focus van je werk. Tijdens onze driedaagse training maak je tijd en ruimte en gun je jezelf ervaring, reflectie en experiment.


Driedaagse voor professionals

Grote groep
We werken een deel van de dag in de hele groep met ongeveer 20 deelnemers. In contact met anderen en door de feedback en reacties die je ontvangt, krijg je inzicht in de rol die je inneemt. Je ontdekt welk effect je hebt op de ander en hoe je op de ander reageert. Je wordt geconfronteerd met je patronen en je komt voor de vraag wat nu helpend voor je is.

Kleine groep
Je werkt ook geregeld in kleine groepen waar je onder begeleiding dieper ingaat op wie je bent, wat je doet en wat je betekent. Welke ervaringen hebben je gemaakt tot wie je nu bent en wat neem je mee in je rugzak? We  begeleiden je in het onderzoek naar het verlangen dat daarin verscholen zit. Welke keuzes wil je vervolgens maken? Wat staat je te doen en wat heb je daarbij nodig?

Ervaren en experimenteren
Met ervaringsgerichte werkvormen en bewuste stilte ga je voorbij wat je al weet. Je gaat ervaren wat er in je gebeurt, je associeert daarop door en exploreert minder bewuste kanten van jezelf.


Identiteit

Twee tegengestelde krachten bepalen ons gedrag: de wens om deel uit te maken van een groter geheel en de wens om zelfstandig te zijn. We zoeken allemaal naar de momenten dat je kunt zeggen: dit ben ik.

Werk

Werk is een van de belangrijkste elementen in het leven (naast partner, familie en kinderen) waarin je tot ontplooiing komt, waarin je zichtbaar wordt. We stellen er dan ook hoge eisen aan.

Relevantie

In het spanningsveld tussen identiteit en werk komen vragen naar boven die te maken hebben met relevantie: wat is de betekenis van wat ik doe voor mezelf en mijn plek in de wereld?


Haal er uit wat er in zit!

Er kan veel gebeuren in drie dagen. We dagen je uit en jij boekt resultaat.

  • je herkent je patronen en handelt hier bewust naar
  • je maakt autonome keuzes
  • je laat zien waarvoor je staat
  • je kiest wat belangrijk is.