Ervaren, reflecteren en doen

De kern van het programma draait om het opdoen van ervaringen, de reflectie op die ervaringen, het betekenis geven aan wat je doet en de actie die hieruit voortkomt. Je exploreert de minder bewuste kanten van jezelf. In de loop van de dagen herken je steeds meer thema’s en patronen, je krijgt inzichten die je raken. En je kan kiezen: wil ik dit patroon voortzetten of ga ik het anders doen. Met dat besluit ga je verder, je handelt. En dat levert weer nieuwe ervaring op.


Interactie

Je begeeft je drie dagen op een ervaringsgerichte wijze in een onbekende groep mensen. In de interactie met die groep ontdek je welke rollen je als vanzelf aanneemt en welke je vermijdt. In een grote groep beweeg je anders dan in een kleine groep. We werken zonder oordeel met alle gevoelens die er zijn om te onderzoeken waar ze voor staan en wat je ervan kunt leren.


“Wanneer je behoefte hebt om in een veilige context en met mooie oefeningen jezelf beter te leren kennen, essentiële vraagstukken wilt beantwoorden over wie je bent en hoe je je verhoudt tot anderen, op basis waarvan je keuzes maakt, hoe je in jouw werk staat of wilt staan, dan beveel ik deze training zeer aan.”
Remke Weller, Teamchef Politie


Experimenteren

We maken veel gebruik van actieve ervaringsgerichte werkvormen die we in de loop der jaren hebben verzameld en ontwikkeld met bijvoorbeeld psychodrama en psychodynamisch werk. Je krijgt de gelegenheid om je eigen binnenwereld te exploreren en samen met anderen te ontdekken en te leren.


Dag 1

  • wat brengt je hier?
  • wat neem je mee?
  • welk behoeftes en verlangens dienen zich aan?
  • welke rollen neem ik in en hoe neem ik daar verantwoordelijkheid voor?

Dag 2

  • hoe krachtig zijn mijn behoeftes en verlangens?
  • welke patronen houden me tegen?
  • welke keuze kan ik maken in de rollen die ik kies?

Dag 3

  • welke keuze dient zich aan?
  • wat heb ik te doen en wat moet ik laten?
  • welke bronnen staan me ter beschikking om te realiseren wat ik wil?