Laat je begeleiden

We zijn steeds opnieuw beschikbaar om je te ondersteunen om het onbekende tegemoet te treden. Om het plezier, de angst en ongemak aan te kijken en aan te gaan. We bieden de veilige ruimte om te ervaren, reflecteren en te kiezen. Bij ons is het veilig en spannend tegelijkertijd. We zijn ervaren coaches met elk een eigen unieke achtergrond. Voor deze gelegenheid hebben we elkaar opgezocht. We bundelen onze kennis en ervaring in dit programma.


Marcel de Groen


Marcel is aandachtig, scherp, empathisch, analytisch. Hij gebruikt diverse inspiratiebronnen en metaforen en herkent snel valkuilen en patronen. Hij ondersteunt je om “het monster” in de bek te kijken. Het monster dat ooit je vriend was, maar je nu niet meer helpt om vrij en autonoom stappen te zetten en jezelf met kracht in de wereld te presenteren. In het werk onderzoekt hij hoe “het” precies zit, bij individuen, in teams of in organisaties. Hij helpt de sluier van vastgelopen patronen op te lichten om precies en zonder oordeel te zien hoe de dynamiek verloopt, zodat er gekozen kan worden voor andere rollen en interacties. Hij richt zich op transformatie: om met de kennis van het verleden de kracht te vinden om keuzes te maken, richting te kiezen en verantwoordelijkheid te nemen voor wie je nu bent en wat je doet.

 

 


Hilde van Poeijer

Hilde is betrouwbaar, helder, steunend, analytisch. In haar werk als rouwbegeleider, coach en trainer werkt zij met veel energie en bevlogenheid. Hilde gelooft erin dat bewustzijn van en reflectie op het eigen denken, voelen en handelen het leven en werk diepgang geven. Het maakt het mooier en waardevoller en helpt ons bij de lastige momenten die ook op ons pad komen. Wat maakt dat je doet wat je doet en hoe je dit doet? Deze vragen zijn voor haar relevant of het nu gaat om het nastreven van persoonlijke doelen, een goede en effectieve samenwerking, krachtiger leiderschap of om het omgaan met ingrijpende gebeurtenissen. Je komt volgens Hilde verder door terug te kijken waar je vandaan komt, helder te voelen waar je heen wilt en te ervaren en doen in het hier en nu.

 

 

 


Bart Spijkerboer


Bart is energiek, humoristisch en scherp. Hij heeft een voorliefde voor het goede gesprek, waarin je werkelijk tot elkaar doordringt en je oprecht de waarheid kunt zeggen. In de dynamiek van de groep ziet hij kansen om verborgen patronen en behoeftes zichtbaar te maken. Om te zien wat er tùssen jou en de ander gebeurt. Bart is een meester in het werken met psychodrama en ervaringsgerichte werkvormen. Hij helpt je om dat wat zich afspeelt in je binnenwereld uit te beelden in de ruimte. Je gaat zien en ervaren, je kijkt van een afstand, je kunt er in en er uit.