Vertrekpunt

De grondslag van de training ligt in het psychodynamisch-systemisch werk en de psychodrama. In moderne bewoordingen is psychodynamisch-systemisch het krachtenspel van zelfbeeld, verlangens en emoties. Wanneer deze in harmonie zijn, voelen wij ons energiek en evenwichtig. Wanneer zij in disharmonie zijn voelen wij ons door de innerlijke strijd vermoeid en neerslachtig. Psychodrama is een manier van werken, waarbij je gevoelens en gedachten uit je binnenwereld uit gaat spelen met de groep. Door de verbeelding kun je gaan zien en krijg je zicht, door er zelf in te stappen ga je beleven en kun je in het spel gaan experimenteren.


Identiteit

Identiteit is niet een wezenskenmerk van de mens, maar vormt zich in wisselwerking met de omgeving. Hoe je als mens bent en wordt, hangt voor een belangrijk deel van de omstandigheden af. Twee tegengestelde krachten bepalen ons gedrag: de wens om deel uit te maken van een groter geheel en de wens om zelfstandig te zijn. We zoeken allemaal naar de momenten dat je kunt zeggen: dit ben ik. En tegelijk zijn we ook een sociaal wezen. We willen er bij te horen, ons te meten of vergelijken met anderen die we zien zitten of die belangrijk voor ons zijn. De grote angst van de mens is om buiten de groep te vallen. Zo leven we in een permanent spanningsveld: we willen bijzonder zijn èn we willen bij de groep horen. We willen onze eigen flow volgen èn in verbinding blijven met anderen.


Identiteit heeft meer te maken met worden dan met zijn.
(Paul Verhaeghe)


Werk

Werk is een van de belangrijkste elementen in het leven (naast partner, familie en kinderen) waarin je tot ontplooiing komt, waarin je zichtbaar wordt. We stellen er dan ook hoge eisen aan. “Heb ik het naar mijn zin, daagt het werk me uit?” Je zoekt hoe je jezelf kunt zijn, hoe je trouw kunt blijven aan je waarden en toch mee gaat in de opdracht van de organisatie of je klanten. Zit je op de goede plek? Maar welke baan of welk bedrijf geeft voor de volle 100% invulling aan de individuele noodzaak tot ‘jezelf kunnen zijn’? Wat vraagt het om binnen die context autonoom op te treden? En welke invloed heb je om trouw te blijven aan je waarden? Je ontwikkelt je eigen richting en past dat nog bij je functie? Heb je als leidinggevende voldoende invloed op je team en het resultaat? Heb je nog voldoende focus en ben je inspirerend voor de mensen die jou volgen? Misschien kies je ervoor om je volledig zelf in te vullen door het starten van een eigen bedrijf. Hoe definieer je dan je unieke en onderscheidende vermogen? En als dat al gelukt lijkt te zijn, vind je dan ook automatisch de juiste klanten of geschikte medewerkers?


Men neemt niet te gauw te veel hooi op de vork, maar plaatst de vork vaak verkeerd in het hooi. (Marijke Lingsma)


Relevantie

In het spanningsveld tussen identiteit en werk komen vragen naar boven die te maken hebben met relevantie: wat is de betekenis van wat ik doe voor mezelf? Wat voeg ik toe voor mijn klanten en voor de samenleving. Om de waarde te blijven zien van wat je doet, is het belangrijk om met regelmaat afstand te nemen en je opnieuw te focussen.